Obchodní podmínky

Těmito obchodními podmínkami se řídí elektronický obchod www.podlaharium.cz, provozovaný na těchto stránkách. Obchodní podmínky jsou závazné a řídí se platnou legislativou. 

Kupující svou objednávkou na stránkách www.podlaharium.cz potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které vyplývají z Občanského zákoníku a jsou pro obě strany závazné. Vyhrazujeme si právo ( vzhledem k VO zaměření našeh obchodu) odmítat zakázky nepřevyšující 20m2 podlahové plochy), toto je možné pouze po předchozí domluvě.

 

 

1. OBJEDNÁVKA A PLATBA

 • Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě odeslané objednávky kupujícím. Po vyplnění a zaslání objednávky, obdrží kupující zálohovou ‚proforma Fakturu‘ na částku rovnající se obvykle 70-100% ceny objednaného zboží. Po připsání této částky na účet prodávajícího (cca 1-2 dny), je objednávka pokládána za závaznou a prodávající neprodleně přistoupí k realizaci dodávky objednaného zboží. Toto je nezbytné opatření, vzhledem k charakteru zboží a nepřeberné škále velikostí -  podlahy se vyrábějí na zakázku dle přání zákazníka.
 • Při převzetí zboží je kupující povinen zaplatit doručené zboží dle přiložené faktury, kde je platba zálohy odečtena.
 • Prodávájícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.
 • Fakturu zasíláme společně se zásilkou
 • Naše vydaná faktura - daňový doklad, slouží zároveň jako hlavní záruční list
 • Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.
 • Každá potvrzená objednávka je závazná dle našich obchodních podmínek.
 • Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s našimi obchodními podmínkami .
 • Prodávající má právo objednávku stornovat bez udání důvodu v případě, že zboží již není skladem, nebo není možné ho vyrobit. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
 • V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).
 • Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb(viz. další body). V souladu se zákonem má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo se vztahuje výhradně na fyzické osoby.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy má prodávající nárok si účtovat oprávněné náklady spojené s vyřízením objednávky (zejména poštovné, náklady na vyřízení objednávky, náklady na materiál). Zboží musí být v původním stavu v neporušeném obalu.
 • V souladu s § 53 odst. 8 občanského zákoníku nelze uplatnit právo odstoupit od smlouvy v těchto případech uzavřených smluv:
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  na dodávku novin, periodik a časopisů,
  spočívajících ve hře nebo loterii.
 • Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
 • Právo odstoupit od kupní smlouvy je za předpokladu, že zboží bude zcela nepoškozené a bude vráceno prodávajícímu včetně veškerého příslušenství.
 • Kontaktujte nás (e-mailem nebo poštou). Uveďte číslo objednávky, a datum nákupu.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či dodání zboží jinak odporující výše uvedeným podmínkám, se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
 • Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek odpovídající stupni opotřebení objednaného zboží v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou.
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 • Dodávky zboží (objednaného zboží) budou realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 20-ti pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky nebo dle momentální dostupnosti zboží.
 • Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo - adresa dodání uvedená v objednávce..
 • Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvních partnerů.
 • Kontrola zásilky:
  Po dodání zboží od zaměstnance přepravní společnosti, máte právo si zásilku zkontrolovat, zda není mechanicky poškozena. V případě poškození máte právo zásilku nepřevzít a uplatnit u přepravce reklamaci, o které nás informujte.
 • Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník při objednávání zboží (sekce Nákupní košík).

3. FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

3. STORNO OBJEDNÁVKY

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5. DODACÍ PODMÍNKY

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ,  ZÁRUKA  A REKLAMACE

Jako záruční list k zakoupenému zboží slouží Faktura /daňový doklad/, která bude přiložena k zasílanému zboží. Záruka na výrobek je platná od data jeho převzetí. Při přímém prodeji přes internet poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kamenné prodejně v souladu s platným Občanským zákoníkem. Na zboží objednané a zakoupené prostřednictvím  www.podlaharium.cz poskytujeme záruku v délce 24 měsíců od data dodání zboží.

V případě, že objevíte na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, která nebyla způsobena nevhodným používáním, ale samotnou vadou zboží, máte právo na reklamaci v záruční lhůtě. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené nevhodným používáním výrobku, viz. sekce ‚Technické informace‘ a na změnu zabarvení parket /patina/, které je vzhledem k charakteru zejména exotických dřevin, přirozené.

 • Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 • Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČO).
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 • V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Zásilka by měla být pojistěna.
 • V případě reklamace nám zašlete reklamační avízo na emailovou adresu: podlaharium@seznam.cz, kde uvedete typ výrobku, číslo Faktury, popis závady a telefonní kontakt.
 • Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
 • Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
 • Zápisem do odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních nabídek maximálně 1x měsíčně do odvolání svého souhlasu.
 • Vyhrazujeme si právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.
 • Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi) na základě zaslané objednávky.
 • Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné častky je provedeno buďto dobírkou nebo bankovním převodem (zboží se stává majetkem kupujícího po uhrazení celé částky uvedené na vystavené zálohové faktuře).
 • Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi firmou Štěpán Novák - Podlahárium a kupujícím.
 • V závislosti na změně příslušných právních norem, si prodávájící vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost firma vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

8. PRODEJ A PLATBA ZA ZBOŽÍ

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VÝHRADA:

Zobrazení barev podlah na monitoru počítače nemusí odpovídat odstínu skutečného produktu, vzhledem k vlastnostem dřeva podotýkáme, že fotografie jsou pouze ilustrativní, stejně jako je každý strom jedinečný,  neexistují dvě identické parkety..

 


DomůDomů

Košík  

(prázdný)